Brezžične stereo slušalkeMDR-AS600BT

Blagovne znamke

  • Oznaka BLUETOOTH in logotipi so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je družbi Sony Corporation podelila licenco za njihovo uporabo.
  • Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana znamka NFC Forum, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.
  • Android in Google Play sta blagovni znamki Google Inc.
  • iPad, iPhone, iPod touch so blagovne znamke Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah.
  • Microsoft, Windows in Windows Vista so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.
  • Mac in Mac OS sta blagovni znamki podjetja Apple Inc., ki je registrirano v Združenih državah in drugih državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih družb.