Brezžične stereo slušalkeMDR-AS600BT

Ni mogoče preiti na prejšnjo ali naslednjo skladbo.

  • Opravite naslednje.
    • Naslednja skladba: Dvakrat zaporedoma pritisnite večnamenski gumb ().
    • Prejšnja skladba: Trikrat zaporedoma pritisnite večnamenski gumb ().
  • Pritisnite gumb dvakrat ali trikrat s kratkimi intervali med vsakim pritiskom (približno 0,4 sekunde), zato da sistem pritiskanje prepozna kot zaporedno.