Brezžične stereo slušalkeMDR-AS600BT

Polnjenje slušalk

Slušalke vsebujejo polnilno litij-ionsko baterijo. Slušalke napolnite s priloženim kablom micro-USB.

 1. Priloženi kabel micro-USB priključite v slušalke, drugi konec kabla pa priključite v računalnik.

  • Pazite, da vtič kabla micro-USB priključite, kot je prikazano na spodnji sliki.
  • Kadar ne polnite slušalk, mora biti priključek micro-USB varno zaprt s pokrovom.
  • Preverite, ali indikator zasveti (rdeče).
  • Polnjenje se zaključi v približno 2,5 ure (*); indikatorska lučka (rdeča) se pri tem samodejno izklopi.

  * Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas polnjenja je lahko odvisen od pogojev uporabe.

Opomba

 • Med polnjenjem ni mogoče vklopiti slušalk, prav tako ni mogoče uporabiti funkcij povezave BLUETOOTH.
 • Če pride med polnjenjem slušalk do težave zaradi enega od spodaj navedenih vzrokov, se lahko indikatorska lučka (rdeča) izklopi, čeprav polnjenje ni končano. V tem primeru jo znova napolnite v navedenem temperaturnem razponu. Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
  • Temperatura okolice ni v razponu 5 °C – 35 °C.
  • Prišlo je do težave z baterijo.
 • Če slušalk dlje časa ne uporabljate, indikator morda ne bo zasvetil (rdeče), ko jih boste povezali s kablom micro-USB, da jih napolnite. Če se to zgodi, kabla micro-USB ne izvlecite iz slušalk, temveč počakajte nekaj minut, da indikator zasveti (rdeče).
 • Če slušalk dolgo ne uporabljate, se lahko baterija hitro izrabi, vendar se bo po nekaj ponovnih polnjenjih vzdržljivost baterije zopet izboljšala.
 • Četudi slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo v celoti napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
 • Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
 • Ko se življenjska doba vgrajene polnilne baterije zmanjša na polovico, jo je treba zamenjati. O zamenjavi baterije se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
 • Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu in udarcem. Slušalk nikoli ne puščajte v vozilu, parkiranem na soncu.
 • Če računalnik preide v stanje mirovanja, ko so nanj priključene slušalke, se polnjenje ne bo pravilno dokončalo. Pred polnjenjem preverite nastavitve računalnika. Indikatorska lučka (rdeča) se bo samodejno izklopila, če računalnik preide v stanje mirovanja. V tem primeru slušalke znova napolnite.
 • Uporabljajte samo priloženi kabel micro-USB, ki ga priključite neposredno v računalnik. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če je povezava posredna, na primer prek zvezdišča USB.

Namig

 • Če se polnjenje začne, ko so slušalke vklopljene, se bodo slušalke samodejno izklopile.