Про голосові підказки

Голосові підказки відтворюються на гарнітурі в наведених нижче випадках.

 • Під час увімкнення живлення: «Power on» (Увімкнення)
 • Під час вимкнення живлення: «Power off» (Вимкнення)
 • Під час входу в режим сполучення: «BLUETOOTH pairing» (Сполучення BLUETOOTH)
 • Під час установлення підключення Bluetooth: «BLUETOOTH connected» (Пристрій BLUETOOTH підключено)
 • Під час припинення підключення Bluetooth: «BLUETOOTH disconnected» (Пристрій BLUETOOTH відключено)
 • Під час визначення залишку заряду акумулятора: «Battery level high» (Високий заряд акумулятора)/«Battery level medium» (Середній заряд акумулятора)/«Battery level low» (Низький заряд акумулятора)
 • У разі автоматичного вимкнення пристрою через низький заряд акумулятора: «Please recharge headset» (Перезарядіть гарнітуру)
 • У разі ввімкнення функції заглушення шумів: «Noise canceling» (Заглушення шумів)
 • У разі ввімкнення режиму навколишніх звуків: «Ambient sound» (Навколишні звуки)
 • У разі вимкнення функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків: «Off» (вимкнено)
 • У разі ввімкнення функції налаштувань швидкого прослуховування звуків: «Quick sound settings» (Налаштування швидкого прослуховування звуків)
 • У разі вимкнення функції налаштувань швидкого прослуховування звуків: «Off» (вимкнено)
 • Якщо функція Google Асистент недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після натискання кнопки Google Асистент на гарнітурі: «The Google Assistant is not connected» (Google Асистент не підключено)
 • Якщо функція Amazon Alexa недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після натискання кнопки Amazon Alexa на гарнітурі: «Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again» (Або ваш мобільний пристрій не підключено, або потрібно відкрити програму Alexa та спробувати ще раз)