MDR-ZX750BN

Преди да използвате за първи път

Освен настоящето Помощно ръководство прочетете също и предоставените печатни ръководства: “Кратко ръководство за ползване” и “Справочно ръководство”.

Кратко ръководство за ползване

В него се разглеждат първоначалните настройки и основните операции.

Справочно ръководство

В него е предоставена информация за безопасното използване на безжичните стерео слушалки и данни със спецификациите им.

За повече информация относно уеб сайта за обслужване на клиенти вижте:

Относно зареждането на батерията

Вижте “Зареждане на слушалките” относно зареждането на батерията.