MDR-ZX750BN

Какво представлява безжичната технология BLUETOOTH?

Безжичната технология Bluetooth® представлява действаща на късо разстояние безжична технология, която позволява безжично предаване на данни между цифрови устройства, като компютри или цифрови фотоапарати. Безжичната технология BLUETOOTH работи в диапазон от около 10 метра.
В най-общия случай е необходимо свързването на 2 устройства, но някои устройства може да са свързани към множество устройства едновременно.
Не е необходимо да използвате кабел за връзката, нито е необходимо устройствата да са обърнати едно към друго, както се изисква при инфрачервената технология. Например, можете да използвате такова устройство в чанта или джоб.
Стандартът BLUETOOTH е международен стандарт, поддържан от хиляди компании в света и използван от различни световни компании.

Комуникационна система и съвместими BLUETOOTH профили на слушалките

Профилът представлява стандартизация на функцията за всяка спецификация за BLUETOOTH устройство. Слушалките поддържат следната версия и профили на BLUETOOTH:
Комуникационна система:
Спецификация BLUETOOTH вер. 3.0
Съвместими BLUETOOTH профили:
  • A2DP (Усъвършенстван аудио разпределителен профил): Предаване или приемане на висококачествено аудио съдържание.

  • AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио-видео): Управление на аудио/видео оборудването; поставяне на пауза, спиране, стартиране на възпроизвеждането и др.

  • HSP (Профил слушалки)*: Говорене по телефон/управление на телефон.

  • HFP (Профил свободни ръце)*: Говорене по телефон/управление на телефон чрез функцията свободни ръце.

* Когато използвате мобилен телефон с BLUETOOTH, поддържащ както HFP (Профил свободни ръце), така и HSP (Профил слушалки), настройте го на HFP.
Забележки
  • За да може да използва функцията BLUETOOTH и да се свърже, устройството BLUETOOTH трябва да има един и същ профил със слушалките. Дори устройството да има същия профил, функциите може да варират в зависимост от спецификациите.

  • Поради характеристиките на безжичната технология BLUETOOTH звукът, който се възпроизвежда на слушалките, се предава с малко закъснение в сравнение със звука, възпроизвеждан на устройството BLUETOOTH, по време на провеждане на разговор по телефона или слушане на музика.

  • Не използвайте функцията BLUETOOTH на борда на самолет. Радио вълните могат да причинят неизправност на самолета и да доведат до опасни инциденти.