MDR-ZX750BN

Свързване със сдвоен смартфон с Android

  1. Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона POWER за около 2 секунди.
Уверете се, че индикаторът мига в синьо, след като отпуснете бутона.
Ако вече сте свързали смартфона със слушалките, тогава HFP/HSP връзката се осъществява, когато включите слушалките.
Когато слушалките са включени, можете да осъществите A2DP връзка (възпроизвеждане на музика), като натиснете бутона .
Проверете състоянието на връзката на смартфона. Ако няма връзка, преминете към стъпка 2.
  1. Осъществете BLUETOOTH връзка от смартфона.

Докоснете [Settings] [Bluetooth]. Уверете се, че настройката [Bluetooth] е включена, след това докоснете [MDR-ZX750BN].