MDR-ZX750BN

Индикации на функцията BLUETOOTH

Индикаторът мига в червено или синьо, за да укаже състоянието на BLUETOOTH връзката.

Състояние
Модел на мигане
: синьо/ : червено
Режим на сдвояване
Подлежи на свързване
Свързване
Свързано (HFP/HSP или A2DP)
Свързано (HFP/HSP и A2DP)
Възпроизвеждане на музика или по време на обаждане (свързано с HFP/HSP или A2DP)
Възпроизвеждане на музика или по време на обаждане (свързано с HFP/HSP и A2DP)
Входящо обаждане

Когато остане малък заряд на батерията, индикаторът от син става червен, освен в режим на сдвояване.