MDR-ZX750BN

Съвместими смартфони

NFC (Near Field Communication) е технология, предоставяща възможност за безжична комуникация на близки разстояния между различни устройства, напр. мобилни телефони и етикети с микрочипове. Благодарение на функцията NFC предаването на данни се осъществява лесно – само чрез докосване на съответния символ или указаното място на устройствата, съвместими с технологията NFC.
Като използвате функцията NFC, слушалките се включват автоматично и след това се сдвояват и свързват с устройството с BLUETOOTH.

Съвместими смартфони

  • Смартфони с вградена NFC функция (Операционна система: Android 2.3.3 или по-висока версия, с изключение на Android 3.x)