MDR-ZX750BN

Слушане на музика

Можете да слушате музика и да извършвате основни действия с дистанционното управление на устройството с BLUETOOTH чрез BLUETOOTH връзка. Устройството с BLUETOOTH трябва да поддържа следните BLUETOOTH профили:
  • A2DP (Усъвършенстван аудио разпределителен профил): дава възможност за безжична работа с висококачествено аудио съдържание.

  • AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио-видео): дава възможност за основни действия за дистанционно управление (възпроизвеждане, спиране и др.) на устройство с BLUETOOTH.

Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да слушате музика и т.н. от устройство, като например мобилен телефон или преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
Действието може да варира в зависимост от устройството с BLUETOOTH. Вижте ръководството, предоставено с устройството с BLUETOOTH.
  1. Свържете слушалките с устройство с BLUETOOTH.

  1. Сложете си слушалките.

Разширете обръча, за да настроите дължината.
Поставете слушалките с обозначението върху лявото си ухо, а страната с обозначението върху дясното си ухо.
Лявата страна на слушалките има релефна точка.
  1. Пуснете музика или видео на устройството с BLUETOOTH.

Съвет
  • В зависимост от устройството с BLUETOOTH, може да не е необходимо да регулирате силата на звука или да задавате настройка за аудио изход на свързаното устройство.

След ползване

  1. Прекратете BLUETOOTH връзката от устройството с BLUETOOTH.

  1. Натиснете и задръжте бутона POWER за около 2 секунди.

Индикаторът (син) изгасва и слушалките се изключват.
Съвет
  • Когато приключите с възпроизвеждането на музика, BLUETOOTH връзката може да се прекрати автоматично в зависимост от устройството с BLUETOOTH.

Свързана тема