MDR-ZX750BN

Осъществяване на обаждане

Можете да осъществите обаждане “свободни ръце” със смартфон или мобилен телефон с BLUETOOTH, поддържащ BLUETOOTH профил HFP (Профил свободни ръце) или HSP (Профил слушалки), чрез BLUETOOTH връзка.
Ако вашият смартфон или мобилен телефон с BLUETOOTH поддържа както HFP, така и HSP, настройте го на HFP.
  1. Свържете слушалките със смартфон или мобилен телефон с BLUETOOTH.

  1. Използвайте бутоните на смартфона или мобилния телефон, когато осъществявате обаждане.

Ако в слушалките не чуете звука от набиране, превключете обаждащото се устройство към слушалките, като използвате смартфона или мобилния телефон. При HFP връзка това става, като натиснете бутона на слушалките за около 2 секунди.
За повече подробности вижте ръководството, предоставено със смартфона или мобилния телефон.

Регулиране силата на звука

Натиснете бутона VOLUME +/–.
Съвети
  • Не можете да регулирате силата на звука, когато не говорите.

  • Силата на звука за обажданията и слушането на музика могат да се регулират независимо едно от друго. Дори ако промените силата на звука, докато се възпроизвежда музика, звукът за обажданията не се променя.

За прекратяване на обаждането

Натиснете бутона на слушалките.

След ползване

  1. Прекъснете BLUETOOTH връзката от смартфона или мобилния телефон.

  1. Натиснете и задръжте бутона POWER на слушалките за около 2 секунди.

Индикаторът (син) изгасва и слушалките се изключват.
Свързана тема