MDR-ZX750BN

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако слушалките не функционират според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема:
  1. Намерете симптомите на проблема в настоящето ръководство и опитайте някое от изброените действия за отстраняване на проблема. [Подробности]

  1. Свържете слушалките към компютъра ви, за да се зареди батерията им. [Подробности]

Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията.
  1. Нулирайте настройките на слушалките.

  1. Извършете инициализация на слушалките.

Това действие нулира настройките за силата на звука и пр. и изтрива цялата информация за сдвояванията.
  1. Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

  1. Ако изброените по-горе подходи не успеят да разрешат проблема, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Нулиране на слушалките

Пъхнете върха на карфица или друг остър предмет в дупчицата и натиснете, докато не чуете щракване. Информацията за сдвояванията не се изтрива.

Инициализиране на слушалките

  1. Натиснете и задръжте бутона POWER за около 2 секунди, за да изключите слушалките.

  1. Натиснете и задръжте бутона POWER и бутона / едновременно за около 7 секунди.

Индикаторът (син) премигва 4 пъти и настройките на слушалките се нулират до стойностите по подразбиране. Цялата информация за сдвоявания е изтрита.