MDR-ZX750BN

Захранване и зареждане

 • Слушалките не се включват.

 • Заредете батерията на слушалките.

 • Слушалките не могат да се включат, докато се зарежда батерията.
  Разкачете micro-USB кабела от слушалките и отново включете слушалките.

 • Не може да се извърши зареждане.

 • Проверете дали използвайте предоставения micro-USB кабел.

 • Проверете дали micro-USB кабелът е добре включен към слушалките и компютъра.

 • Проверете дали компютърът е включен.

 • Проверете дали компютърът не е в режим на готовност, спящ режим, или хибернация.

 • Времето за зареждане е твърде дълго.

 • Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB хъб.

 • Компютърът не може да разпознае слушалките.

 • Micro-USB кабелът не е свързан добре към USB порта на компютъра.
  Отново включете micro-USB кабела.

 • Проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB хъб.

 • Може да е възникнал проблем с USB порта на компютъра.
  Използвайте друг USB порт, ако има наличен.

 • Отново изпълнете действието за USB връзка при случаи, различни от посочените.