Digitalni fotoaparatDSC-QX10/QX100

Umetanje memorijske kartice

Slike možete da snimate nakon što u fotoaparat umetnete memorijsku karticu.

 1. Otvorite poklopac i umetnite microSD memorijsku karticu ili „Memory Stick Micro“ (M2) medijum.

  DSC-QX10

  microSD memorijska kartica

  „Memory Stick Micro" medijum

  A: Odštampana strana

  B: Strana sa kontaktima

  DSC-QX100

  microSD memorijska kartica

  „Memory Stick Micro" medijum

  A: Odštampana strana

  B: Strana sa kontaktima

 2. Zatvorite poklopac.
  • Pre nego što izvadite memorijsku karticu, uverite se da lampica za pristup ne svetli, a zatim pritisnite memorijsku karticu.

Napomena

 • Ako se na displeju fotoaparata prikazuje (označava da memorijska kartica nije umetnuta) ili lampica za napajanje treperi crvenom bojom, memorijska kartica je umetnuta naopačke ili u pogrešnom položaju. Umetnite je u ispravnom položaju.