Digitalni fotoaparatDSC-QX10/QX100

Povezivanje fotoaparata i Android pametnog telefona putem Wi-Fi veze

Povezivanje fotoaparata i Android uređaja putem Wi-Fi veze.

  1. Uključite napajanje fotoaparata.

    A: Dugme za napajanje

  2. Pokrenite „PlayMemories Mobile“ na pametnom telefonu.

  3. Izaberite SSID koji je odštampan na unutrašnjoj strani poklopca baterije ili na naslovnoj strani ovog priručnika.

  4. Unesite lozinku koja je odštampana na istoj nalepnici (samo prvi put).