Digitalni fotoaparatDSC-QX10/QX100

Povezivanje fotoaparata i iPhone-a putem Wi-Fi veze

Povezivanje fotoaparata i iPhone-a putem Wi-Fi veze.

 1. Uključite napajanje fotoaparata.

  A: Dugme za napajanje

 2. Izaberite [Settings] na pametnom telefonu.

 3. Izaberite [Wi-Fi].

 4. Izaberite SSID koji je odštampan na unutrašnjoj strani poklopca baterije ili na naslovnoj strani ovog priručnika.

 5. Unesite lozinku koja je odštampana na istoj nalepnici (samo prvi put).

 6. Potvrdite vezu sa SSID-jem fotoaparata.

 7. Vratite se na početni ekran i pokrenite „PlayMemories Mobile“.

Napomena

 • Da biste prekinuli Wi-Fi vezu, potrebno je ne samo da zatvorite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ već i da isključite napajanje fotoaparata.

  Ako samo zatvorite aplikaciju „PlayMemories Mobile", Wi-Fi veza ostaje aktivna.