Digitalni fotoaparat DSC-RX10

Viewfinder Bright.

Če uporabljate elektronsko iskalo, izdelek s to funkcijo prilagodi njegovo svetlost.

  1. MENU(Nastavitev) → [Viewfinder Bright.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto (privzeta nastavitev):
Samodejno prilagodi svetlost elektronskega iskala.
Manual:
Izbere svetlost elektronskega iskala v obsegu od –2 do +2.