Digitalni fotoaparat DSC-RX10

Audio signals

S to možnostjo izberete, ali naj izdelek med upravljanjem oddaja zvočne signale.

  1. MENU (Nastavitev) → [Audio signals] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On (privzeta nastavitev):
Izdelek oddaja zvočne signale med delovanjem.

Off:
Izdelek ne oddaja zvočnih signalov med delovanjem.