Digitalni fotoaparat DSC-RX10

Upload Settings(Eye-Fi)

S to možnostjo lahko nastavite, ali naj se med uporabo kartice Eye-Fi (na voljo v trgovinah) uporablja funkcija prenosa. Ta element se prikaže, ko v režo za pomnilniško kartico na izdelku vstavite kartico Eye-Fi.

 1. MENU (Nastavitev) → [Upload Settings] → želena nastavitev.
 2. Na kartici Eye-Fi nastavite omrežje Wi-Fi ali cilj.
  Podrobnosti najdete v navodilih, ki so priložena kartici Eye-Fi.
 3. Kartico Eye-Fi, ki ste jo nastavili, vstavite v izdelek in zajemite fotografije.
  Fotografije se prek omrežja Wi-Fi samodejno prenesejo v računalnik itd.

Podrobnosti elementov menija

On (privzeta nastavitev):
Funkcija prenosa je omogočena.

Off:
Funkcija prenosa je onemogočena.

Prikaz zaslona s stanjem komunikacije

: v stanju pripravljenosti. Poslala se ne bo nobena fotografija.

: pripravljenost na prenos.

: povezovanje.

: nalaganje.

: napaka

Opomba

 • Kartice Eye-Fi so naprodaj samo v določenih državah/regijah.
 • Za več informacij o karticah Eye-Fi se obrnite neposredno na proizvajalca ali ponudnika.
 • Kartice Eye-Fi je mogoče uporabljati samo v državah/regijah, kjer so bile kupljene. Kartice Eye-Fi uporabljajte v skladu z zakonodajo države/regije, kjer so bile kupljene.
 • Kartice Eye-Fi so opremljene s funkcijo brezžične povezave LAN. Kartice Eye-Fi ne vstavljajte v izdelek, ko ste na letalu. Ko je kartica Eye-Fi vstavljena v izdelek, nastavite možnost [Upload Settings] na [Off]. Ko je funkcija prenosa nastavljena na [Off], bo na izdelku prikazana oznaka .
 • Med prenosom ne bo deloval način varčevanja z energijo.
 • Če je prikazana oznaka (napaka), odstranite pomnilniško kartico in jo znova vstavite ali izdelek izklopite ter ga znova vklopite. Če se oznaka znova prikaže, je kartica Eye-Fi morda poškodovana.
 • Na komunikacijo prek brezžične povezave LAN lahko vplivajo druge komunikacijske naprave. Če je sprejem komunikacije slab, se premaknite bližje dostopni točki.
 • Ta izdelek ne podpira funkcije Eye-Fi »Endless Memory Mode«. Pred uporabo kartice Eye-Fi to funkcijo izklopite.