Digitalni fotoaparat DSC-RX10

Tile Menu

Določite lahko, ali želite, da se po pritisku gumba MENU vsakokrat prikaže prvi zaslon menija.

  1. MENU (Nastavitev) → [Tile Menu] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Vedno se prikaže prvi zaslon menija (Tile Menu).
Off (privzeta nastavitev):
Izklop prikaza menija »Tile Menu«.