Digitalni fotoaparat DSC-RX10

Mode Dial Guide

Omogočite lahko, da se pri obračanju gumba za izbiro in spreminjanju nastavitev za način fotografiranja prikazujejo opisi.

  1. MENU (Nastavitev) → [Mode Dial Guide] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Prikaže vodnik gumba za izbiro načina.

Off (privzeta nastavitev):
Ne prikaže vodnika gumba za izbiro načina.