Digitalni fotoaparat DSC-RX10

Delete confirm.

S to funkcijo lahko določite, ali je na zaslonu za potrditev brisanja privzeto izbrana možnost [Delete] ali [Cancel].

  1. MENU (Nastavitev) → [Delete confirm.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

"Delete" first: Privzeto je izbrana možnost
[Delete] .

"Cancel" first (privzeta nastavitev):
Privzeto je izbrana možnost [Cancel].