Digitalni fotoaparat DSC-RX10

Display Quality

S to funkcijo se nastavi kakovost prikaza.

  1. MENU(Nastavitev) → [Display Quality] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

High:
Prikaz v visoki kakovosti.

Standard:
Prikaz v standardni kakovosti.

Opomba

  • Ko je prikaz nastavljen na [High], je poraba baterije večja, kot če je nastavljen na [Standard].