Digitalni fotoaparat DSC-RX10

Pwr Save Start Time

S to funkcijo lahko nastavite čas, po katerem izdelek preklopi v način varčevanja z energijo. Če želite znova vklopiti način za fotografiranje, izvedite dejanje, npr. pritisnite sprožilo do polovice.

  1. MENU (Nastavitev) → [Pwr Save Start Time] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

30 Min/5 Min/2 Min/1 Min (privzeta nastavitev)/10 Sec

Opomba

  • Izdelek izklopite, kadar ga ne uporabljate dalj časa.
  • Funkcija samodejnega izklopa se ne vklopi med predvajanjem diaprojekcije, snemanjem filmov ali ko je izdelek priključen na računalnik.