Digitalni fotoaparat DSC-RX10

Demo Mode

Funkcija [Demo Mode] omogoča samodejno predvajanje filmov (predstavitveno predvajanje), posnetih na kartico, ko fotoaparata nekaj časa ne uporabljate.

Običajno izberite možnost [Off].

  1. MENU(Nastavitev) → [Demo Mode] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Predstavitveno predvajanje se samodejno začne, če izdelek ni v uporabi približno eno minuto. Predvajajo se samo zaščiteni filmi v formatu AVCHD.
Način pogleda nastavite na [AVCHD View] in zaščitite filmsko datoteko z najstarejšim datumom zapisa.

Off (privzeta nastavitev):
Predstavitveno predvajanje se ne vklopi.

Opomba

  • Ta element lahko nastavite samo, ko se izdelek napaja z omrežnim napajalnikom AC-PW20 (naprodaj posebej).
  • Če na pomnilniški kartici ni nobene filmske datoteke, se predstavitveno predvajanje ne začne, tudi če je izbrana možnost [On].
  • Ko je izbrana možnost [On], izdelek ne preklopi v način varčevanja z energijo.