Digitalni fotoaparat DSC-RX10

HDMI Resolution

Ko izdelek s kablom HDMI (naprodaj posebej) priključite na televizor, ki omogoča visoko ločljivost (HD), lahko izberete ločljivost, v kateri se bodo fotografije predvajale na televizorju.

  1. MENU(Nastavitev) → [HDMI Resolution] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto (privzeta nastavitev):
Izdelek samodejno prepozna televizor visoke ločljivosti in nastavi ločljivost izhoda.

1080p:
Oddajanje signala slike v visoki ločljivosti (1080p).

1080i:
Oddajanje signala slike v visoki ločljivosti (1080i).

Opomba

  • Če se fotografije ne prikažejo pravilno, ko je izbrana nastavitev [Auto], izberite [1080i] ali [1080p] glede na televizor, ki bo priključen.