Digitalni fotoaparat DSC-RX10

USB LUN Setting

S to funkcijo se poveča združljivost z omejitvijo funkcij povezave USB.

  1. MENU (Nastavitev) → [USB LUN Setting] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Multi (privzeta nastavitev):
Običajno uporabite nastavitev [Multi].

Single:
Možnost [USB LUN Setting] nastavite na [Single] samo, če ni mogoče vzpostaviti povezave.