Digitalni fotoaparat DSC-RX10

HDMI Info. Display

S to možnostjo določite, ali se, ko izdelek s kablom HDMI (naprodaj posebej) priključite na televizor, prikažejo informacije o snemanju.

  1. MENU(Nastavitev) → [HDMI Info. Display] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On (privzeta nastavitev):
Prikažejo se podatki o snemanju predvajane slike.

Off:
Ne prikažejo se podatki o snemanju predvajane slike.