Digitalni fotoaparat DSC-RX10

Date/Time Setup

S to funkcijo lahko znova nastavite datum in čas.

  1. MENU(Nastavitev) → [Date/Time Setup] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Daylight Savings:
Izklop ali vklop ([On]/[Off]) zimskega/poletnega časa.

Date/Time:
Nastavitev datuma in časa.

Date Format:
Izbira načina prikaza datuma in časa.