Digitalni fotoaparat DSC-RX10

File Number

S to funkcijo določite, kako se posnetim slikam dodeljujejo številke datotek.

  1. MENU(Nastavitev) → [File Number] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Series (privzeta nastavitev):
Tudi če spremenite ciljno mapo snemanja ali zamenjate pomnilniško kartico, izdelek nadaljuje z vrstnim redom dodeljevanja številk datotekam.
(Če je na novi pomnilniški kartici datoteka z večjo številko, kot jo ima zadnja datoteka s sliko, se dodeli številka, ki je za eno število višja od največje.)

Reset:
Izdelek ponastavi številke datotek, ko se v novo mapo zapiše datoteka, in začne dodeljevanje številk od »0001« naprej.
(Če je v mapi za snemanje že datoteka, se dodeli številka, ki je za eno število višja od največje številke.)