Digitalni fotoaparat DSC-RX10

Folder Name

Posnete fotografije se shranjujejo v mapo, ki se samodejno ustvari v mapi DCIM na pomnilniški kartici. S to možnostjo lahko spremenite način dodeljevanja imen map.

  1. MENU(Nastavitev) → [Folder Name] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Standard Form (privzeta nastavitev):
Ime mape ima naslednjo obliko: številka mape + MSDCF.
Primer: 100MSDCF

Date Form:
Ime mape ima naslednjo obliko: številka mape + L (zadnja številka)/MM/DD.
Primer: 10030405 (številka mape: 100, datum: 04/05/2013)

Opomba

  • Oblika imena mape s filmi MP4 je vedno taka: »ime mape + ANV01«.