Digitalni fotoaparat DSC-RX10

Jezik 

Izbere jezik, ki se uporablja v menijskih elementih, opozorilih in sporočilih.

  1. MENU(Nastavitev) → [Language] → želeni jezik.