Digitalni fotoaparat DSC-RX10

Finder Color Temp.

Prilagodi temperaturo barve elektronskega iskala.

  1. MENU (Nastavitev) → [Finder Color Temp.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

-2 to +2:
Če izberete »-«, se zaslon iskala spremeni v toplejšo barvo. Če izberete »+«, se spremeni v hladnejšo barvo.