Digitalni fotoaparatDSC-W800

Uporaba gumba za upravljanje

Naslednje funkcije so na zgornji/spodnji/desni/levi strani gumba za upravljanje: (Predvajanje), (Brisanje), (Samosprožilec) in (Bliskavica).

Pritisnite gumb za upravljanje na strani posamezne ikone, da se prikaže zaslon za nastavitev za posamezno funkcijo.

Premikanje izbirnega okvirja na zaslonu MENU itd.

Pritisnite zgornjo/spodnjo/desno/levo stran gumba za upravljanje, da premaknete izbirni okvir.

Izbiranje slike za predvajanje

Pritisnite desno ali levo stran gumba za upravljanje, da predvajate naslednjo/prejšnjo sliko.