Digitalni fotoaparatDSC-W800

Uporaba elementov MENU (Zajemanje posnetkov)

Z gumbom MENU lahko preprosto izberete različne funkcije zajemanja posnetkov.

  1. Pritisnite gumb ON/OFF (Vklop/izklop) in fotoaparat nastavite na način za fotografiranje.
  2. Pritisnite gumb MENU, da prikažete zaslon menija.

  3. Želeni element menija izberete z gumbi /// na gumbu za upravljanje.

  4. Pritisnite na gumbu za upravljanje.