Digitalni fotoaparatDSC-W800

Uporaba elementov MENU (Ogled)

Z gumbom MENU lahko preprosto izberete različne funkcije pregledovanja.

  1. Pritisnite gumb (Predvajanje) na gumbu za upravljanje, da preklopite v način predvajanja.
  2. Pritisnite gumb MENU, da prikažete zaslon menija.

  3. Želeni element menija izberete z gumbi /// na gumbu za upravljanje.

  4. Pritisnite na gumbu za upravljanje.