Digitalni fotoaparatDSC-W800

Spreminjanje nastavitev fotoaparata

Nastavitve lahko spremenite na zaslonu [Settings].

  1. Pritisnite gumb MENU, da prikažete zaslon menija.

  2. Izberite (Nastavitve) z možnostjo / na gumbu za upravljanje, nato pritisnite , da prikažete zaslon za nastavitev.

  3. Izberite želeno kategorijo z možnostmi ///, nato pritisnite , da prikažete zaslon za nastavitev.

  4. Izberite želeno nastavitev in pritisnite .

Opomba

  • Možnost [Shooting Settings] se prikaže le, če so bile nastavitve vnesene v načinu za fotografiranje.
  • Možnost [Memory Card Tool] se prikaže le, če je v fotoaparat vstavljena pomnilniška kartica, in možnost [Internal Memory Tool] se prikaže le, če pomnilniška kartica ni vstavljena.