Digitalni fotoaparatDSC-W800

Smer fotografiranja v načinu za panoramsko fotografiranje

Nastavi smer pomikanja fotoaparata pri fotografiranju panoramskih slik.

  1. MENU – (Smer fotografiranja) – želena smer

(Desno)(privzete nastavitve):

Pomikanje od leve proti desni.

(Levo):

Pomikanje od desne proti levi.

(Gor):

Pomikanje od dol proti navzgor.

(Dol):

Pomikanje od gor proti navzdol.

Opomba

  • Možnosti [Up] in [Down] ni mogoče izbrati, kadar je možnost [Image Size] nastavljena na [360°].