Digitalni fotoaparatDSC-W800

Ostrenje

Način ostrenja lahko spremenite. Kadar v načinu samodejnega ostrenja ni mogoče doseči ustrezne izostritve, uporabite meni.

AF pomeni »Auto Focus« – to je funkcija samodejnega ostrenja.

Na zaslonu se prikaže izbrani okvir iskala razpona AF.

  1. MENU – (Ostrenje) – želeni način

(Multi AF) (privzeta nastavitev):

Samodejno izostri objekt v vseh razponih okvira iskala. Ko v načinu fotografiranja pritisnete sprožilo do polovice, se okrog izostrenega območja prikaže zeleni okvir.

  • Ko je vklopljena funkcija zaznavanja obrazov, AF deluje tako, da daje prednost obrazom.

(Središče AF):

Samodejno izostri objekt v sredini okvira iskala. Če to funkcijo uporabljate hkrati s funkcijo zaklepa AF, lahko ustvarite želeno sliko.

Fotoaparat držite pri miru, da ustrezno poravnate objekt in okvir iskala razpona AF.

Opomba

  • Ko uporabljate [Digital Zoom] ali [AF Illuminator], je okvir iskala razpona AF onemogočen in se prikaže s prekinjeno črto. V tem primeru fotoaparat skuša izostriti objekte na sredini zaslona.
  • Če je vklopljena funkcija Tracking focus, fotoaparat najprej izostri objekt za sledenje.

Ostrenje objektov blizu roba zaslona

Če objekt ni izostren, storite naslednje:

  1. Spremenite kompozicijo posnetka, tako da je objekt v sredini iskala razpona AF (A), nato do polovice pritisnite sprožilo, da objekt izostrite (zaklep AF).
  2. Ko indikator zaklepa AE/AF (B) preneha utripati in sveti, se vrnite na posnetek s celotno kompozicijo in do konca pritisnite sprožilo.