Digitalni fotoaparatDSC-W800

Brisanje slik

Izberete in izbrišete lahko neželene slike. Fotografije lahko izbrišete tudi z gumbom MENU.

  1. Nastavite fotoaparat v način predvajanja.
  2. Pritisnite (Izbriši) na gumbu za upravljanje – nadaljujte v skladu z zaslonom.

Vse v tej mapi:

Izbriše vse fotografije v izbranem časovnem obsegu ali mapi hkrati.

Več slik:

  1. Po koraku 2 izberite fotografijo, ki jo želite izbrisati, nato pritisnite .

    Če želite preklicati izbiro, znova pritisnite da prekličete oznako .

  2. MENU – [OK] –

Ta slika:

Izbriše fotografijo v načinu posamezne fotografije.

Prekliči:

Prekliče brisanje.

Namig

Pri izbiranju fotografij lahko preklopite med načinom kazala in načinom posamezne fotografije

Pritisnite gumb T na gumbu W/T (zoom) v načinu kazala, da se vrnete v način posamezne fotografije, oziroma pritisnite gumb W, da se iz načina posamezne fotografije vrnete v način kazala.

Opomba

  • V načinu Easy mode lahko izbirate med [1 image] ali [All].
  • Med uporabo notranjega pomnilnika so fotografije in filmi prikazani v isti mapi, z načinom ogleda, nastavljenim na ogled mape.