Digitalni fotoaparatDSC-W800

Zvočni signal

Izbere zvok, ki se predvaja med uporabo fotoaparata.

  1. MENU – (Nastavitve) – (Glavne nastavitve) – [Beep] – želeni način –

Zaklop:

Ko pritisnete sprožilo, vključi zvok zaklopa.

Vklopljeno (privzeta nastavitev):

Ko pritisnete gumb za upravljanje/sprožilo, vključi zvočni signal/zvok zaklopa.

Izklopljeno:

Izključi zvočni signal/zvok zaklopa.