Digitalni fotoaparatDSC-W800

Eye-Fi

S to možnostjo lahko nastavite, ali naj se med uporabo kartice Eye-Fi, ki je na voljo v trgovinah, uporablja funkcija prenosa.

Zaslon menija funkcije samodejnega prenosa je prikazan le, kadar je kartica Eye-Fi vstavljena v režo za pomnilniško kartico v fotoaparatu.

 1. MENU – (Nastavitve) – (Glavne nastavitve) – [Eye-Fi] – želeni način –

Vklopljeno (privzeta nastavitev):

Funkcija prenosa je omogočena.

Ikona načina Eye-Fi na zaslonu se bo spremenila glede na komunikacijski način kartice Eye-Fi.

: Kartica Eye-Fi je v stanju pripravljenosti. Ni fotografije/filma za pošiljanje.

: Kartica Eye-Fi je v stanju pripravljenosti prenosa.

: Kartica Eye-Fi je v stanju vzpostavljanja povezave.

: Kartica Eye-Fi prenaša fotografije in filme.

: Prišlo je do napake.

Izklopljeno:

Funkcija prenosa je onemogočena.

Opomba

 • Kartice Eye-Fi so naprodaj v določenih državah ali regijah.
 • Za več informacij o kartici Eye-Fi se obrnite neposredno na proizvajalca ali prodajalca kartic Eye-Fi.
 • Kartice Eye-Fi je mogoče uporabljati samo v državah in regijah, v katerih so bile kupljene. Morda ste odgovorni v skladu z lokalnimi omejitvami.
 • Kartica Eye-Fi vsebuje funkcijo brezžičnega LAN. Kartice Eye-Fi ne vstavljajte na lokacijah, na katerih je prepovedana uporaba brezžičnega LAN, npr. na letalu. Če je kartica Eye-Fi vstavljena, nastavite možnost [Eye-Fi] na [Off]. Ko je funkcija prenosa kartice Eye-Fi nastavljena na [Off], je na zaslonu prikazana .

Prenos slikovnih podatkov s kartico Eye-Fi

 1. Nastavite nastavitve dostopovne točke brezžičnega LAN ali nastavitve smeri prenosa kartice Eye-Fi.

  Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena kartici Eye-Fi.

 2. Ko dokončate nastavitve, vstavite kartico Eye-Fi v fotoaparat in pričnite s snemanjem fotografij in filmov.

  Zapisane fotografije in filmi se prek brezžičnega LAN samodejno prenesejo v računalnik ipd.

Opomba

 • Med prenosom slikovnih podatkov možnost [Power Save] ni na voljo.
 • Če je prikazana ikona (napaka), odstranite kartico Eye-Fi in jo znova vstavite ali fotoaparat izklopite ter ga znova vklopite. Če je ikona (napaka) še vedno prikazana, je morda kartica Eye-Fi poškodovana. Za podrobnosti se obrnite na podjetje Eye-Fi, Inc.
 • Komunikacijo prek brezžičnega LAN lahko ovirajo druge komunikacijske naprave. Če je sprejem podatkov nezadosten, fotoaparat premaknite bližje dostopovni točki.
 • Nekatere kartice Eye-Fi imajo način »Endless Memory Mode«. Ta izdelek ne podpira načina »Endless Memory Mode«. Prepričajte se, da imajo kartice Eye-Fi, ki ste jih vstavili v ta izdelek, izklopljen način »Endless Memory Mode«. Več informacij o nastavitvi načina »Endless Memory Mode« je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena kartici Eye-Fi.