Digitalni fotoaparatDSC-W800

Nastavitev povezave USB

Nastavi način povezave USB pri povezovanju fotoaparata z računalnikom itd.

  1. MENU – (Nastavitve) – (Glavne nastavitve) – [USB Connect Setting] – želeni način –

Količinsko shranjevanje (privzeta nastavitev):

Vzpostavi povezavo za množično shranjevanje med fotoaparatom in računalnikom ali drugo napravo USB.

PTP/MTP:

Ko fotoaparat priključite v računalnik, se prikaže čarovnik AutoPlay, fotografije in filmi v mapi zapisovanja pa se iz fotoaparata uvozijo v računalnik. (pri operacijskih sistemih Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X)

Opomba

  • Ko je možnost [USB Connect Setting] nastavljena na [PTP/MTP], v računalnik ni mogoče izvažati filmov. Če želite v računalnik izvažati filme, možnost [USB Connect Setting] nastavite na [Mass Storage].