Digitalni fotoaparatDSC-W800

Nastavitev jezika

Izbere jezik, ki se uporablja v menijskih elementih, opozorilih in sporočilih.

  1. MENU – (Nastavitve) – (Glavne nastavitve) – [Language Setting] – želeni način –