Digitalni fotoaparatDSC-W800

Spremeni mapo REC.

S to možnostjo spremenite trenutno uporabljano mapo zapisovanja na pomnilniški kartici.

  1. MENU – (Nastavitve) – (Orodje pomnilniške kartice) – [Change REC.Folder]
  2. Mapo izberite z gumboma / na gumbu za upravljanje.
  3. [OK] –

Opomba

  • Ta element ni prikazan, kadar se za zapisovanje fotografij in filmov uporablja notranji pomnilnik.
  • Ni mogoče izbrati mape s številko, ki ima za mapo zapisovanja le »MSDCF« ali »ANV01«.
  • Posnetih fotografij in filmov ni mogoče prenesti v drugo mapo.