Digitalni fotoaparatDSC-W800

Izbriši mapo REC.

S to možnostjo na pomnilniški kartici izbrišete mapo za zapisovanje fotografij.

  1. MENU – (Nastavitve) – (Orodje pomnilniške kartice) – [Delete REC.Folder]
  2. Mapo izberite z gumboma / na gumbu za upravljanje.
  3. [OK] –

Opomba

  • Ta element ni prikazan, kadar se za zapisovanje slik uporablja notranji pomnilnik.
  • Če z možnostjo [Delete REC.Folder] izbrišete mapo, ki je nastavljena kot mapa zapisovanja, se kot naslednja mapa zapisovanja izbere mapa z najvišjo številko mape.
  • Če mapa vsebuje zaščitene fotografije in filme, se izbriše le nezaščitena vsebina in mapa se ohrani.
  • Če mapa vsebuje datoteke, ki jih ni mogoče predvajati prek fotoaparata, mape ni mogoče izbrisati.