Digitalni fotoaparatDSC-W800

Inicializacija

Vse nastavitve inicializira na privzeto vrednost.

Tudi če to možnost izvedete, se fotografije in filmi ohranijo.

  1. MENU – (Nastavitve) – (Glavne nastavitve) – [Initialize] – [OK] –

Opomba

  • Pazite, da med inicializiranjem ne odstranite paketa baterij.