Digitalni fotoaparatDSC-W800

Digitalni zoom

Izbere način digitalnega zooma. Fotoaparat fotografijo poveča z optičnim zoomom (do 5×). Ko je obseg zooma presežen, fotoaparat uporabi pametni ali natančni digitalni zoom.

  1. Nastavite fotoaparat v način za fotografiranje.
  2. MENU – (Nastavitve) – (Nastavitve fotografiranja) – [Digital Zoom] (Digitalni zoom) – želeni način – na gumbu za upravljanje

(Pametno) (privzeta nastavitev):

Fotografijo poveča digitalno v tolikšnem obsegu, da ne bo popačena in skladno z velikostjo fotografije (pametni zoom).

(Natančni):

Poveča vse velikosti fotografij s približno 10-kratnim skupnim obsegom zooma, kar vključuje 5× optični zoom. Vendar se kakovost slike poslabša, ko je presežen obseg optičnega zooma (natančni digitalni zoom).

Izklopljeno:

Ne uporablja digitalnega zooma.

Opomba

  • [Digital Zoom] (Digitalni zoom) ni na voljo v naslednjih primerih:
    • V načinu [Sweep Panorama]
    • Ko je funkcija [Self-Timer] (Samosprožilec) nastavljena na [Self-portrait One Person] (Samosprožilec ene osebe) ali [Self-portrait Two People] (Samosprožilec dveh oseb).
  • Pametni zoom ni na voljo, ko snemate filme ali je velikost fotografij nastavljena na [20M] ali [16 : 9 (15M)].
  • Funkcija zaznavanja obrazov ne deluje v obsegu funkcije [Digital Zoom].

Skupni obseg zooma pri uporabi pametnega zooma (vključno s 5× optičnim zoomom)

Podprto razmerje zooma se razlikuje glede na velikost fotografije.

Velikost slike in skupni obseg zooma:

10M: pribl. 7,1-krat

5M: pribl. 9,9-krat

VGA: pribl. 40-krat

16:9(2M): pribl. 13-krat