Digitalni fotoaparatDSC-W800

Enostavni način

Ko gledate fotografije v enostavnem načinu, besedilo na zaslonu za predvajanje postane večje in lažje vidite indikatorje.

  1. Nastavite fotoaparat v način predvajanja.
  2. MENU – (Enostavni način) – [OK] – na gumbu za upravljanje
    • Če želite zapustiti enostavni način, pojdite na MENU – [Exit Easy Mode] (Izhod iz enostavnega načina).

Funkcije pregledovanja, ki so na voljo v enostavnem načinu

V enostavnem načinu je na voljo samo funkcija brisanja.

(Brisanje): Izbrišete lahko trenutno prikazano fotografijo.

MENI: Trenutno prikazano fotografijo lahko izbrišete z možnostjo [1 image] (1 slika), vse fotografije v izbranem obsegu datuma ali v notranjem pomnilniku (če je izbran) pa z možnostjo [All] (Vse).

Če želite zapustiti enostavni način, izberite [Exit Easy Mode] (Izhod iz enostavnega načina).