Digitalni fotoaparat DSC-WX350

Upotreba trake za nošenje oko ručnog zgloba

Pričvrstite traku za nošenje oko ručnog zgloba i provucite ruku kroz petlju da biste spriječili oštećenja uzrokovana ispadanjem proizvoda.